Stubbekøbing Museum

Restaurering af den fredede bygning  
i to vintersæsoner 2016/17

Opdelt i to etaper:


1) Kælderen og udvendigt murværk, samt vinduer og døre

Bærende bjælker og stolper blev udskiftet, et nyt betongulv blev støbt og et nyt varmesystem blev installeret. Murværk inkl. sokkel blev repareret og malet.
De gamle vinduer og en hoveddør blev istandsat. Den anden hoveddør og 2 terassedøre blev udskiftet med nye. Altanen blev revet ned, og altandøren på 1.sal blev udskiftet med et vindue.

 2) Fornyelser og reperationer inde
Nyt badeværelse blev installeret, og en ny udgang til gårdhaven. Nyt "gammelt" tapet blev opsat i Nielsens stue. Reparationer af store byggerevner i vægge i stueetage og på 1. sal.
Vægge og træværk blev malet og nye radiatorer blev sat under alle vinduer. Nyt varmestyringssystem etableret. Nyt elsystem.

 

Restaureringen blev fordelt på to vintersæsoner, idet det var nødvendigt at holde Info Caféen åben i sommersæsonen 2016.
Det hele var færdigt og klar til sæsonåbning 1. juni 2017.

 

Tak!

 z

 

Restaureringen af museet

kunne virkeliggøres med en støtte på 4 mill.kr. fra 
A. P. og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formål.

 

Museet og de mange frivillige, som arbejder på museet og i Info Caféen, takker Mærsk fonden mange gange for dens velvillige hjælp til at bevare denne kulturhistoriske perle i Stubbekøbing, til glæde for byens borgere og turister i forhåbentlig mange gene-
rationer frem i tiden.

 

Samtidig takker vi Kultur- og Slotsstyrelsen for et tilskud på 450.000 kr.,
som har været med til at muliggøre, at huset nu er ført tilbage til sin oprindelige skikkelse som den smukke nyklassisistiske købmandsgård, den var
i 1846
.