Museumgenstande
som museet gerne tager imod:

Vores kriterie er, at genstanden skal stamme enten fra købstaden Stubbe-købing eller det øvrige nordøst Falster.  

Og at den er mindst 60-70 år gammel, er i pæn stand, og at vi får navn og adresse på giveren, samt proviens (hvem som har ejet genstanden og historien bag).

Vi er dog gladest for genstande fra begyndelsen af 1900-tallet, da det er museets mål at vise tiden fra den periode.

 

Der skal udfyldes en blanket med oplysningerne til registrering.

 

 
 Vi ønsker os :

- En mindre købmands disk

- Fiskeri genstande
 

Henvendelse til:
Ole Ravnholt:
or@orsprog.dk