Istandsættelse
af trappeopgang
til 1. sal

Trappeopgangen blev grundigt undersøgt af konservator

I forbindelse med istandsættelse af trappeopgangen til 1. sal, havde museet besøg af en dygtig, professionel konservator, som redegjorde for maling af vægge og træværk gennem tiderne. 

Da bygningen er fredet, skal dette gøres, inden der males påny.

De gamle bemalinger, som vist her på fotos, var gemt under puds og væv. De bliver nu restaureret og dermed bevaret for eftertiden.

 

Arbejdet blev påbegyndt i september 2018.

 

 

 

Museets trappeopgang til
1. sal skal have en gennem-gribende renovering.

 

En professionel konservator har redegjort for gammel maling på væg og træværk.

Loftet med de kvadratiske grå felter og lister er nu malet færdigt.

Nu er det snart færdigt.

EL-tavlen bliver flyttet ned i kælderen, så al teknik er samlet her.

 

Her ses de forskellige lag maling i farver som man foretrak i tidens løb.

"Marmor fliserne", er re-
staureret her, nu mangler blomsterborten ovenover.

Overfladebehandlet

Det gamle puds og væv bliver fjernet, så den gamle bemaling ses.

 

Den fine blomsterbort og den malede marmor bliver restaureret.

Borten på væggen op mod loftet:
-færdig restaureret !

Ekstra håndtag til højre.