Istandsættelse af trappeopgang til 1. sal

 


Trappeopgangen blev grundigt undersøgt af konservator

I forbindelse med istandsættelse af trappeopgangen til 1. sal, havde museet besøg af en dygtig, professionel konservator, som redegjorde for maling af vægge og træværk gennem tiderne. 

Da bygningen er fredet, blev dette gjort, inden der males påny.

De gamle bemalinger, som vist her på fotos, var gemt under puds og væv. De blev nu restaureret og dermed bevaret for eftertiden.

 

 

 

 

 

FØR: Museets trappe-
opgang til 1. sal skal have
en gennemgribende renovering.

 

En professionel konservator har redegjort for gammel maling på væg og træværk.

Loftet med de kvadratiske grå felter og lister er nu malet færdigt.

Nu er det snart færdigt.

1.sal: EL-tavlen bliver flyttet ned i kælderen, så al teknik er samlet her.
 

 

Her ses de forskellige lag maling i farver som man foretrak i tidens løb.

"Marmor fliserne", er re-
staureret her, nu mangler blomsterborten ovenover.

Overfladebehandlet

FØR: Det gamle puds og væv skal fjernes, så den gamle bemaling ses.
 

 

FØR: Den fine blomsterbort og den malede marmor skal restaureres.

Borten på væggen op mod loftet:
-færdig restaureret !

Ekstra håndtag til højre.