Følg os på Facebook !
                  Klik her


Bestyrelse
for foreningen Stubbekøbing Museum:

 

Formand:  Peter Glit  peterg@mail.dk
Næstformand:  Birthe Kristel Bülow
Kasserer:  Anne-Mette Lysgaard
Bestyrelsesmedlemmer:
Connie Nielsen, Ole Ravnholdt, Birgit Boensvang, Jette Ulvig
Suppleanter:  Hans Ole Hansen
Revisorer: Peder Lilholdt, Anne Marie Wesselhoff

 

Udstillinger og arkiv:
Ole Ravnholdt:  
or@orsprog.dk 
 

 

Marketing:
Anne-Mette Lysgaard

 

Info Café:

Birgit Boensvang:  birgit@boensvang.dk
Lisbeth Glit:  glit@mail.dk

Anne-Grethe Pedersen:  annegrethepedersen@dlgtele.dk
 


Fotos og design: Dorte Krøll ©
Alle fotos er omfattet af copyright reglen.

 
Museet er et lokalhistorisk museum, som rummer flere 
virksomheds
områder:

Museumsdrift,
cafédrift,
informationsformidlingkulturelle arrange-
menter, samt
udlejning af lokaler.

 


 

Museet er en selvejende 

institution, 

som drives af frivillige.


Hjemmesiden er oprettet 
i januar måned 2018.