Hjemmesiden er oprettet
i januar måned 2018,
og er senest opdateret
14. november 2019.

Webmaster: Dorte Krøll

 

 

 

 


Bestyrelse
for foreningen Stubbekøbing Museum:

 

Formand:  Peter Glit  peterg@mail.dk
Næstformand:  Anne-Mette Lysgaard
Kasserer:  Anne-Mette Lysgaard
Bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Kristel Bülow, Connie Nielsen, Peter Braad,
Jørgen Huss, Ole Ravnholdt, Søren Andersen
Suppleanter:  Hans Ole Hansen
Revisorer:
Peder Lilholdt
Anne Marie Wesselhoff

 

Udstillinger og arkiv:
Ole Ravnholdt:  
or@orsprog.dk 
 

 

Marketing:
Anne-Mette Lysgaard
Ekstern webmaster: Dorte Krøll  mail@dortekroell.dk

 

Info Café:

Birgit Boensvang:  birgit@boensvang.dk
Lisbeth Glit:  glit@mail.dk

Anne-Grethe Pedersen:  annegrethepedersen@dlgtele.dk
 




Museet er et lokalhistorisk museum, som rummer flere 
virksomheds
områder:

Museumsdrift,
cafédrift,
informationsformidlingkulturelle arrange-
menter, samt
udlejning af lokaler.

 


 

Museet er en selvejende 

institution, 

som drives af frivillige.