www.stubmuseum.dk


Museets unikke mål- og vægtsamling

I 1992 fik Stubbekøbing Museum overdraget denne
store og alsidige samling overdraget fra den tidligere Stubbekøbing Kommune’s Kulturudvalg, som havde erhvervet den fra samleren Mütel Olsen.
Den helt enestående samling går ca. 200 år tilbage i tiden og består af alle slags vægte:

Bismervægte, balancevægte, fjedervægte og special vægte... ja, sågar et par opiumsvægte.
Samt litermål. lodder og målestokke.
Alt hvad der skulle bruges til af fisker, slagter, høker, kræmmer, guldsmed, apoteker, laboratorie og i husholdningen. 

De viste vægte på udstillingen, udgør kun en del af Museets store og unikke samling. Resten er arkiveret, og vil senere kunne vises frem på forlangende.

 


En troværdig vægt var vigtig for handelslivet i Stubbekø-bing købstad i ældre tid.

På markederne har man 
i tidens løb vejet og målt mangt og meget. 

På 1700-tallet havde køb-staden 2 kongelige målere og vejere, der ved siden af deres embede også drev købmandshandel. 
 

Læs mere om
mål- og vægthistorie på selve udstillingen.

 

Stubbekøbing Museum ©


 

Det meste af samlingen vises i montrer, men ses også rundt omkring på museet.