www.stubmuseum.dk


Museets unikke mål- og vægtsamling

I 1992 fik Stubbekøbing Museum overdraget denne store og alsidige samling overdraget fra den tidligere Stubbekøbing Kommune’s Kulturudvalg, som havde erhvervet den fra samleren Mütel Olsen.

Den helt enestående samling går ca. 200 år tilbage i tiden og består af alle slags vægte: 
Bismervægte, balancevægte, fjedervægte og special vægte... ja, sågar et par opiumsvægte.
Samt litermål. lodder og målestokke.

Alt hvad der skulle bruges til af fisker, slagter, høker, kræmmer, guldsmed, apoteker, laboratorie og i husholdningen. 

 


En troværdig vægt var vigtig for handelslivet i Stubbekø-bing købstad i ældre tid.
 

På markederne har man i tidens løb vejet og målt mangt og meget. 
 

På 1700-tallet havde købstaden 2 kongelige målere og vejere, der ved siden af deres embede, også drev købmandshandel.  

Stubbekøbing Museum ©

Det meste af samlingen vises i montrer, men ses også rundt omkring på museet.


Samlingen er meget omfattende, og en del af den findes på arkiv.