Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid. Vi kommer med en ny dato, når det igen er sikkert og forsvarligt at gennemføre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

--------------------

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling mandag 31. marts kl. 19.00-ca. 21.00 i De 3 Stuer på første salen, Vestergade 43.

Der er i overensstemmelse med vedtægterne fastsat følgende dagsorden

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af dirigent

4. Bestyrelsens beretning ved formanden

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen(sendes til peterg@mail.dk)

7. Valg til bestyrelsen

På genvalg er Ole Ravnholt, Birthe Bülow. Anne-Mette Breiting.
På nyvalg er Birgit Boensvang og Jette Ulvig
På valg til suppleant er Hans Ole Hansen

8. Valg af revisorer samt valg af en suppleant hertil

På genvalg er Peder Lilholm og Anna Maria Wesselhoff

9. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår,at kontingent fastsættes uændret til 150 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for virksomheder

10. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen bydes der på øl/vand/vin

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Peter Glit, Søren Andersen, Anne-Mette Breiting, 
Birthe Bülow, Connie Nielsen og Ole Ravnholt

Se fotoflow fra tidligere aktiviteter  Klik her